Close

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

પોરબંદર જિલ્લાના તમામ મોટા શહેરોમાં સરકારી અને ખાનગી હોટલ અને ગેસ્ટહાઉસની સંખ્યા સારી છે. કેટલાક નીચે મુજબ છે

સર્કિટ હાઉસ, પોરબંદર 

સંપર્ક:સર્કિટ હાઉસ ,પોરબંદર 

ફોન: ૦૨૮૬-૨૨૪૨૪૬૦-૬૧ 

વધુ ખાનગી હોટેલ્સ માટે : મુલાકાત લો