Close

Home Page

Objective

Holistic Coverage and Saturation of Benevolent Government Schemes.

સરકારશ્રીની ફ્લેગશીપ સ્કિમમા ૧૦૦% લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરવા જેથી તમામ પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થીઓને લાભ મળી શકે એ માટે વિવિધ ફ્લેગશીપ યોજનાઓની માહિતી સામાન્ય નાગરીકો સુધી પહોચે એ માટેની ઓનલાઇન માહીતી.