Close

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી ,કે. ડી. લાખાણી આઈ.એ.એસ.કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદન-૧, એરપોર્ટની સામે, સંદીપની રોડ, પોરબંદર+9102862221800+9102862222527
શ્રી આર. એમ. રાયજાદાનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદન-૧, પોરબંદર0912862221903
નો ઇમેઝ એચ.પી. જોષીજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદન-૧, પોરબંદર+9102862220070+9102862220071
dso porbandar એચ.બી. દેસાઈનાયબ જિલ્લાચુટણી અધિકારીelectionporbandar[at]gmail[dot]comજીલ્લા સેવા સદન-૧, એરપોર્ટની સામે, સંદીપની રોડ, પોરબંદર+912862220880

જીલ્લા પંચાયત

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી કે. બી. ઠક્કર, આઈ.એ.એસજીલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા પંચાયત ઓફીસ, એસ. ટી. રોડ, પોરબંદર+9102862243803+9102862211806

પ્રાંત અધિકારી & સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી એસ. એ. જાદવપ્રાંત ઓફીસર અને એસડીએમpo-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inબીજો માળ, જીલ્લા સેવા સદન - ૧, એરપોર્ટ સામે, સાંદિપની રોડ, પોરબંદર+9102862220916+9102862222521
sdm kutiyana શ્રી પી. ડી. વંદાપ્રાંત ઓફીસર અને એસડીએમsdm-kut-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટર અને સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ ની કચેરી, કુતિયાણા એસ. એમ. જાડેજા કોલેજ ની બાજુમાં, રાજકોટ – પોરબંદર નેશનલ હાઇવે કુતિયાણા જી. પોરબંદર02804-260999