Close

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટર કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
A. M. Sharma શ્રી ,એ,એમ. શર્મા આઈ.એ.એસ.કલેકટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા સેવા સદન-૧, એરપોર્ટની સામે, સંદીપની રોડ, પોરબંદર+9102862221800+9102862222527
RAC Porbandar શ્રી એમ. કે. જોષીનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદન-૧, પોરબંદર0912862221903
Vivek Tank શ્રી વિવેક ટાંકજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inપહેલો માળ, જીલ્લા સેવા સદન-૧, પોરબંદર+9102862220070+9102862220071
Dy.DEO શ્રી બી. એસ. ખોખરીયાનાયબ જિલ્લાચુટણી અધિકારીelectionporbandar[at]gmail[dot]comજીલ્લા સેવા સદન-૧, એરપોર્ટની સામે, સંદીપની રોડ, પોરબંદર+912862220880

જીલ્લા પંચાયત

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
vk advani શ્રી વી. કે. અડવાણી, આઈ.એ.એસજીલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા પંચાયત ઓફીસ, એસ. ટી. રોડ, પોરબંદર+9102862243803+9102862211806

પ્રાંત અધિકારી & સબ ડીવીઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
ડિસ્ટ્રિક્ટ સપ્લાય ઑફિસર શ્રી કે. વિ. બાટીપ્રાંત ઓફીસર અને એસડીએમpo-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inબીજો માળ, જીલ્લા સેવા સદન - ૧, એરપોર્ટ સામે, સાંદિપની રોડ, પોરબંદર+9102862220916+9102862222521
ashok asari શ્રી અશોક જે. અસારીપ્રાંત ઓફીસર અને એસડીએમsdm-kut-por[at]gujarat[dot]gov[dot]inકુતિયાણા