Close

વિભાગો

  • સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ
  • ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડઝ
  • સિટી સરવે કચેરી
  • જીલ્લા પુરવઠા કચેરી
  • જીલ્લા આયોજન કચેરી
  • જીલ્લા ચુંટણી કચેરી
  • જીલ્લા મધ્યાન ભોજન કચેરી